АХБОР

АХБОР (60)

22 ноябри соли 2023 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Алиризо Ҳақиқиён дар дафтари кории Љамъияти дўстї мулоқот кард.

Сайдулло Хайруллоев – Раиси Раёсат суханронї намуда, ќайд кард, ки бинобар даргузашти раиси ќаблии Љамъияти дўстии «Тољикистон –  Эрон», адабиётшиноси маъруфи тољик Муллоањмадов Мирзо, айни ҳол,  академик Олимов Кароматулло ба њайси раиси ин љамъият интихоб гардиданд.

Дар вохӯрӣ муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон –  Эрон» Казакова Умринисо, котиби ҷамъияти мазкур Чурғосиев Муллоаҳмадшоҳ, кормандони ҶДРФТ Абдулозода Иброҳим, Файзулло Тиллоев, Заур Дахте иштирок доранд.

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Алиризо Ҳақиқиён дар суњбаташ афзуд, ки сафирони пешин – оќои Алиашраф Шабистарї, Сармади Порсо, доктор Алиасѓари Шеърдўст ва доктор Њуљљатуллоњ Фаѓонї иртиботашон бо Тољикистон назари нек доштанд.

           Сайдулло Хайруллоев аз иртибот ва њамкорињои Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї бо Сафорати Љумњурии Исломии Эрон, махсусан аз рафоќаташ бо Сафирони номбурда ёдовар шуда, ба Алиризо Ҳақиқиён изњори ташаккур кард.

Дар мулоќот масъалаи тањким бахшидани њамкорињои илмиву фарњангии Тољикистону Эрон дар доираи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї баррасї гардид.

Зикр шуд, ки байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон дар мавриди баррасии њамкорињои бисёрсоња  њељ гуна мушкил вуљуд надорад ва сол аз сол густариш пайдо кардани робитањои ду кишвар дар заминањои гуногун далели равшани ин гуфтањост.

Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев наќши донишмандони ду кишварро дар тарѓибу ташвиќи осори адибону мутафаккирон ва фарњангу тамаддуни њар ду халќ дар љомеаи љањонї муњим арзёбї намуд. Таъкид гардид, ки дар шароити мураккаби љањони имрўза њамкорињо байни донишмандони тољику эронї бояд таќвият ёбад. Мо бояд заминаи мусоиди равобити тарафайнро барои олимону донишмандони ду кишвар бештар фароњам орем, то онњо аз тањќиќот ва пажўњишњои анљомдодаи њамдигар бохабар гарданд. Албатта, тайи солњои охир чунин њамкорї бештар ба назар мерасад, вале ба андешаи ман, мардумони мо, махсусан олимону донишмандон ташнаи њамкориву рафтуомади бештар њастанд. Барои амалї гардидани чунин равобит Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар доираи салоњияти худ мусоидат хоњад кард.

Дар анҷоми суҳбат Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев ба Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Алиризо Ҳақиқиён тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд.

 

         Кормандони Раёсати

     Љамъияти дўстї ва равобити

         фарњангии Тољикистон

           бо кишварњои хориљї                                                                   Файзулло Тиллоев, Иброҳим Абдуллозода

image1Барои иштирок дар рӯзҳои 16-17 ноябри соли 2023 ба конференсияи байналмилалии “Масъалаҳои мубрами суханшиносӣ дар ҳавзаҳои илмӣ ва адабии Осиёи Марказӣ, ки ба муносибати 70-солагии устоди фақиди Донишгоҳи двлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров шодравон Абдулманнони Насриддин” меҳмонон аз мамлакатҳои Руссия, Туркия, Ҷумҳурии Исломи Эрон, Ҷумҳурии Исломи Покистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ташриф оварданд.

 Меҳмононро Ректори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, ҷонишини Раиси Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон профессор Усмонзода А.И., Раиси Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон Қаюмов М.М. ва аъзои Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон Р.Р. Юлдошев пешвоз гирифтанд.

 Онҳо бо меҳмонони Ҷумҳурии Ӯзбекистон профессорон Тӯхлиев Боқиҷон, Ваҳоб Раҳмон ва номзади илмҳои филологӣ, дотсент Очилов Эргаш суҳбат карданд. Бо онҳо оиди аҳамияти рӯзи таҷлили Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастовардҳои истиқлолият, саҳми ду сарони кишварони дӯсту бародар дар таҳкими муносибатҳои Ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ҷумҳурии Ӯзбекистон суҳбат намуда меҳмононро бо нақшаи Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон, аз ҷумла ҳамкориро дар соҳаи илм, маориф ва фарҳанг шинос намудем.

 Санаи 17 ноябри соли 2023 иштирокчиёни конфронс, олимон аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар факултети филологияи ӯзбеки Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо устодон ва донишҷӯён мулоқоти шавқовар гузаронданд.

 

 

   Раиси Љамъияти дўстии

 «Тољикистон – Ӯзбекистон»                                  Мубинӌон Қаюмов

Сафири Туркия16 ноябри соли 2023 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо  Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Умут Аҷар дар дафтари кории Љамъияти дўстї мулоқот намуданд.IMG-20231117-WA0004

Дар вохӯрӣ раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Муҳаммадҷонзода Олимҷон, референти Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Иброҳим Абдуллозода ва кормандони Сафорати Ҷумҳурии Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  иштирок доштанд.

Зимни мулоќот љонибњо вазъ ва дурнамои муносибатњои дипломатӣ, аз љумла дар самти робитањои дуљониба баррасї карда, дар марњилаи муосир наќши дипломатияи мардумиро њамчун унсури калидии њамкории байнидавлатї арзёбї намуданд.

IMG-20231117-WA0005Ҷонибҳо оиди боз ҳам мустаҳкам намудани равобити дӯстиву фарҳангӣ ва ташкили чорабиниҳои фарҳангию адабӣ дар доираи олимону адибони давлатҳо ибрози ақида намуданд.

Дар рафти суњбат љонибњо инчунин дигар масъалањои дуљонибаро баррасї намуданд.

Дар охир аз ҷониби Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ муҳтарам Сайдулло Хайруллоев ва Сафири Фавқулода ва Мухтори Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Умат Аҷар ба якдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ супориданд.       

 

           Кормандони  Раёсати

      Љамъияти дўстї ва равобити

          фарњангии Тољикистон

            бо кишварњои хориљї                        Файзулло Тиллоев,  Иброҳим Абдуллозода

Сафири Турманистон 15.11.2023115 ноябри соли 2023 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фавқулодда ва Мухтори Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кочмурадов Аймурад Байраммурадович дар дафтари кории Љамъияти дўстї мулоқот кард.

Дар мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон –Туркманистон» Мирзошоҳрух Асрорӣ, кормандони Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї И. Абдуллозода, Ф. Тиллоев , Д. Шайимов ва консули Сафорати Туркманистон дар Тоҷикистон Ануразов Сафар иштирок доштанд.

Дар оғоз Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии  Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Хайруллоев Сайдулло Кочмурадов Аймурадро ба муносибати ба ин мақом таъин шуданаш табрик намуда, ба ў дар фаъолиятҳои минбаъдаи дипломатиаш барору комёбиҳо таманно кард.

         Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев зимни шинос намудани Сафири Туркманистон бо самтҳои гуногуни фаъолияти Љамъияти мазкур ва ҳамкориҳои фарҳангии он изҳор дошт, ки дар назди Љамъияти  дўстї ва равобити  фарњангии Тољикистон  бо кишварњои хориљї 24 Љамъияти дўстї  бо кишварњои алоњида фаъолият доранд ва яке аз онњо Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон –Туркманистон» аст, ки раисаш собиқ Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзошоҳрух Асрорӣ мебошад.IMG-20231117-WA0008

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кочмурадов Аймурад низ зимни ташаккур аз пазироии самимї, ҳамзамон хостори таҳкими муносиботи фарҳангии кишвараш бо Љумҳурии Тољикистон шуд.

IMG-20231117-WA0006Дар анҷоми суҳбат Сафири Фавқулодда ва Мухтори Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кочмурадов Аймурад Байраммурадович ва Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев  ба якдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд.

  

          

 

         Мудири шӯъбаи Раёсати

      Љамъияти дўстї ва равобити

          фарњангии Тољикистон

            бо кишварњои хориљї                                                                      Файзулло Тиллоев

IMG-20231025-WA0014Моҳи октябри соли 2023 тибқи нақшаи аз ҷониби Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ мӯҳтарам С. Хайруллоев тасдиқнамудаи Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» дар факултети филологияи ўзбеки Донишгоҳи давлатии Хуҷанди ба номи академик Бобоҷон Ғафуров вохўрии адибони номдори Ўзбекистон бо устодон ва доншҷӯён баргузор гардид.

Устодону донишҷӯёни факултет меҳмононро хеле гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. Дар ин мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» Қаюмов М.М. ва аъзои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон»  Р.Р. Юлдошев иштирок  ва баромад карданд. 

Дар мулоқот нависандагони маъруфи ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон Нуралӣ Қобил, Шоим Бӯтаев, Муҳаммад Шодӣ муҳаррири намоишномаи “Рангинкамон” синамои Ӯзбекистон  Шарофат Эрматова, ҷонишини  муҳаррири рӯзномаи “Овози тоҷик“ Тоҷибой Икромов  иштирок доштанд.

IMG-20231025-WA0018Дар оғози мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» Қаюмов М.М. аз номи Раёсати Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» меҳмононро хайрамақдам намуданд. Аъзои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон»  Р.Р. Юлдошев  дар назди ҳозирин оиди ҳамкорӣ ва дӯстии ду давлати бародар, саҳми бузурги сарони ду давлати ҳамсоя дар таҳкими муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ва ҳадаф ва вазифаҳои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» суханронӣ намуданд.

Намояндагони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба донишҷӯён оиди асарҳои нави худ, дӯстии байни нависандагони ду кишвари бародар  маълумот доданд. Мулоқоти нависандагон бо донишҷӯён бо тарзи саволу ҷавоб гузашт. Донишҷӯён дар ин мулоқот хеле фаъол буданд, меҳмонон аз ин мулоқоти судманд изҳори қаноатмандӣ намуданд.

Меҳмонон ба маъмурияти факултет китобҳои тозанашри худро тӯҳфа намуданд.

 

    Раиси Љамъияти дўстии

«Тољикистон –  Ӯзбекистон»                                       Мубинӌон Қаюмов

Бо баробари навиштани гузориш ба Шумо маълум менамоем, ки санаи 17-уми октябри соли 2023 дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон муъарифии китоби академик Кароматулло Олимов «Дар қаламрави фалсафа ва сиёсат», ки бо дастгири Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев ба чоп расид, багузор гардид.

К. Олимов дар каламрави фалсафа ва сиёсат Чорабини мазкурро директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ Назар Муъмин Абдуҷалол оғоз бахшида, барои ба чоп расидани китоби мазкур ба раёсати ҶДРФТ ва муаллифи китоб изҳори миннатдорӣ намуд.

Сипас, олимону кормандони институт баромад намуда фикру ақидаҳои худро баён намуданд.

Дар охир муаллифи китоб Кароматулло Олимов баромад намуда, барои ба чоп расонидани китоби мазкур ба Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев изҳори миннадорӣ намуданд.

Дар китоби академик К. Олимов мақолаҳои муаллиф, ки дар солҳои гуногун оид ба масъалаҳои фалсафа, илм, методология, андешаҳои фалсафӣ ва иҷтимоии шоирони мутафаккир, сиёсат, замон ва шахсият таълиф гардадаанд, ҷамъоварӣ шудаанд. Барои муҳаққиқони соҳаҳои фалсафа, сиёсатшиносӣ, адабиёт, фарҳанг ва тамоми дӯстдорони илму ҳикмат пешбинӣ гардидааст.


Муаллиф: Олимов Кароматулло. Дар қаламрави фалсафа ва сиёсат. – Душанбе, ҶДММ «Табъу нашр», 2023. – 320 с.

Муҳаррири масъул: Хуршед Зиёӣ

Муҳҳаррири техникӣ: Файзулло Тиллоев

 

 

       Кормандони Ҷамъияти дӯстӣ ва

 равобити фарҳангии Тоҷикистон

            бо кишварҳои хориҷӣ                                                                    И. Абдуллозода, Ф. Тиллоев

МАҶАЛЛАИ ДЎСТӢ

35 шумораи  1-2 2018

ФОТОГАЛЕРЕЯ

banner

КАЛЕНДАРЬ

<< < Декабрь 2023 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31