TODKS

TODKS

Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis, Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis.
Адрес сайта: http://www.smartaddons.com
28 Ноябрь 2023

22 ноябри соли 2023 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Алиризо Ҳақиқиён дар дафтари кории Љамъияти дўстї мулоқот кард.

Сайдулло Хайруллоев – Раиси Раёсат суханронї намуда, ќайд кард, ки бинобар даргузашти раиси ќаблии Љамъияти дўстии «Тољикистон –  Эрон», адабиётшиноси маъруфи тољик Муллоањмадов Мирзо, айни ҳол,  академик Олимов Кароматулло ба њайси раиси ин љамъият интихоб гардиданд.

Дар вохӯрӣ муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон –  Эрон» Казакова Умринисо, котиби ҷамъияти мазкур Чурғосиев Муллоаҳмадшоҳ, кормандони ҶДРФТ Абдулозода Иброҳим, Файзулло Тиллоев, Заур Дахте иштирок доранд.

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Алиризо Ҳақиқиён дар суњбаташ афзуд, ки сафирони пешин – оќои Алиашраф Шабистарї, Сармади Порсо, доктор Алиасѓари Шеърдўст ва доктор Њуљљатуллоњ Фаѓонї иртиботашон бо Тољикистон назари нек доштанд.

           Сайдулло Хайруллоев аз иртибот ва њамкорињои Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї бо Сафорати Љумњурии Исломии Эрон, махсусан аз рафоќаташ бо Сафирони номбурда ёдовар шуда, ба Алиризо Ҳақиқиён изњори ташаккур кард.

Дар мулоќот масъалаи тањким бахшидани њамкорињои илмиву фарњангии Тољикистону Эрон дар доираи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї баррасї гардид.

Зикр шуд, ки байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон дар мавриди баррасии њамкорињои бисёрсоња  њељ гуна мушкил вуљуд надорад ва сол аз сол густариш пайдо кардани робитањои ду кишвар дар заминањои гуногун далели равшани ин гуфтањост.

Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев наќши донишмандони ду кишварро дар тарѓибу ташвиќи осори адибону мутафаккирон ва фарњангу тамаддуни њар ду халќ дар љомеаи љањонї муњим арзёбї намуд. Таъкид гардид, ки дар шароити мураккаби љањони имрўза њамкорињо байни донишмандони тољику эронї бояд таќвият ёбад. Мо бояд заминаи мусоиди равобити тарафайнро барои олимону донишмандони ду кишвар бештар фароњам орем, то онњо аз тањќиќот ва пажўњишњои анљомдодаи њамдигар бохабар гарданд. Албатта, тайи солњои охир чунин њамкорї бештар ба назар мерасад, вале ба андешаи ман, мардумони мо, махсусан олимону донишмандон ташнаи њамкориву рафтуомади бештар њастанд. Барои амалї гардидани чунин равобит Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар доираи салоњияти худ мусоидат хоњад кард.

Дар анҷоми суҳбат Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев ба Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Алиризо Ҳақиқиён тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд.

 

         Кормандони Раёсати

     Љамъияти дўстї ва равобити

         фарњангии Тољикистон

           бо кишварњои хориљї                                                                   Файзулло Тиллоев, Иброҳим Абдуллозода

21 Ноябрь 2023

image1Барои иштирок дар рӯзҳои 16-17 ноябри соли 2023 ба конференсияи байналмилалии “Масъалаҳои мубрами суханшиносӣ дар ҳавзаҳои илмӣ ва адабии Осиёи Марказӣ, ки ба муносибати 70-солагии устоди фақиди Донишгоҳи двлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров шодравон Абдулманнони Насриддин” меҳмонон аз мамлакатҳои Руссия, Туркия, Ҷумҳурии Исломи Эрон, Ҷумҳурии Исломи Покистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ташриф оварданд.

 Меҳмононро Ректори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, ҷонишини Раиси Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон профессор Усмонзода А.И., Раиси Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон Қаюмов М.М. ва аъзои Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон Р.Р. Юлдошев пешвоз гирифтанд.

 Онҳо бо меҳмонони Ҷумҳурии Ӯзбекистон профессорон Тӯхлиев Боқиҷон, Ваҳоб Раҳмон ва номзади илмҳои филологӣ, дотсент Очилов Эргаш суҳбат карданд. Бо онҳо оиди аҳамияти рӯзи таҷлили Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастовардҳои истиқлолият, саҳми ду сарони кишварони дӯсту бародар дар таҳкими муносибатҳои Ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ҷумҳурии Ӯзбекистон суҳбат намуда меҳмононро бо нақшаи Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон Ӯзбекистон, аз ҷумла ҳамкориро дар соҳаи илм, маориф ва фарҳанг шинос намудем.

 Санаи 17 ноябри соли 2023 иштирокчиёни конфронс, олимон аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар факултети филологияи ӯзбеки Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо устодон ва донишҷӯён мулоқоти шавқовар гузаронданд.

 

 

   Раиси Љамъияти дўстии

 «Тољикистон – Ӯзбекистон»                                  Мубинӌон Қаюмов

21 Ноябрь 2023

Сафири Туркия16 ноябри соли 2023 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо  Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Умут Аҷар дар дафтари кории Љамъияти дўстї мулоқот намуданд.IMG-20231117-WA0004

Дар вохӯрӣ раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Муҳаммадҷонзода Олимҷон, референти Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Иброҳим Абдуллозода ва кормандони Сафорати Ҷумҳурии Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  иштирок доштанд.

Зимни мулоќот љонибњо вазъ ва дурнамои муносибатњои дипломатӣ, аз љумла дар самти робитањои дуљониба баррасї карда, дар марњилаи муосир наќши дипломатияи мардумиро њамчун унсури калидии њамкории байнидавлатї арзёбї намуданд.

IMG-20231117-WA0005Ҷонибҳо оиди боз ҳам мустаҳкам намудани равобити дӯстиву фарҳангӣ ва ташкили чорабиниҳои фарҳангию адабӣ дар доираи олимону адибони давлатҳо ибрози ақида намуданд.

Дар рафти суњбат љонибњо инчунин дигар масъалањои дуљонибаро баррасї намуданд.

Дар охир аз ҷониби Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ муҳтарам Сайдулло Хайруллоев ва Сафири Фавқулода ва Мухтори Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Умат Аҷар ба якдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ супориданд.       

 

           Кормандони  Раёсати

      Љамъияти дўстї ва равобити

          фарњангии Тољикистон

            бо кишварњои хориљї                        Файзулло Тиллоев,  Иброҳим Абдуллозода

21 Ноябрь 2023

Сафири Турманистон 15.11.2023115 ноябри соли 2023 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фавқулодда ва Мухтори Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кочмурадов Аймурад Байраммурадович дар дафтари кории Љамъияти дўстї мулоқот кард.

Дар мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон –Туркманистон» Мирзошоҳрух Асрорӣ, кормандони Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї И. Абдуллозода, Ф. Тиллоев , Д. Шайимов ва консули Сафорати Туркманистон дар Тоҷикистон Ануразов Сафар иштирок доштанд.

Дар оғоз Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии  Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Хайруллоев Сайдулло Кочмурадов Аймурадро ба муносибати ба ин мақом таъин шуданаш табрик намуда, ба ў дар фаъолиятҳои минбаъдаи дипломатиаш барору комёбиҳо таманно кард.

         Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев зимни шинос намудани Сафири Туркманистон бо самтҳои гуногуни фаъолияти Љамъияти мазкур ва ҳамкориҳои фарҳангии он изҳор дошт, ки дар назди Љамъияти  дўстї ва равобити  фарњангии Тољикистон  бо кишварњои хориљї 24 Љамъияти дўстї  бо кишварњои алоњида фаъолият доранд ва яке аз онњо Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон –Туркманистон» аст, ки раисаш собиқ Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзошоҳрух Асрорӣ мебошад.IMG-20231117-WA0008

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кочмурадов Аймурад низ зимни ташаккур аз пазироии самимї, ҳамзамон хостори таҳкими муносиботи фарҳангии кишвараш бо Љумҳурии Тољикистон шуд.

IMG-20231117-WA0006Дар анҷоми суҳбат Сафири Фавқулодда ва Мухтори Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кочмурадов Аймурад Байраммурадович ва Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев  ба якдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд.

  

          

 

         Мудири шӯъбаи Раёсати

      Љамъияти дўстї ва равобити

          фарњангии Тољикистон

            бо кишварњои хориљї                                                                      Файзулло Тиллоев

01 Ноябрь 2023

IMG-20231025-WA0014Моҳи октябри соли 2023 тибқи нақшаи аз ҷониби Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ мӯҳтарам С. Хайруллоев тасдиқнамудаи Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» дар факултети филологияи ўзбеки Донишгоҳи давлатии Хуҷанди ба номи академик Бобоҷон Ғафуров вохўрии адибони номдори Ўзбекистон бо устодон ва доншҷӯён баргузор гардид.

Устодону донишҷӯёни факултет меҳмононро хеле гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. Дар ин мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» Қаюмов М.М. ва аъзои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон»  Р.Р. Юлдошев иштирок  ва баромад карданд. 

Дар мулоқот нависандагони маъруфи ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон Нуралӣ Қобил, Шоим Бӯтаев, Муҳаммад Шодӣ муҳаррири намоишномаи “Рангинкамон” синамои Ӯзбекистон  Шарофат Эрматова, ҷонишини  муҳаррири рӯзномаи “Овози тоҷик“ Тоҷибой Икромов  иштирок доштанд.

IMG-20231025-WA0018Дар оғози мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» Қаюмов М.М. аз номи Раёсати Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» меҳмононро хайрамақдам намуданд. Аъзои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон»  Р.Р. Юлдошев  дар назди ҳозирин оиди ҳамкорӣ ва дӯстии ду давлати бародар, саҳми бузурги сарони ду давлати ҳамсоя дар таҳкими муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ва ҳадаф ва вазифаҳои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» суханронӣ намуданд.

Намояндагони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба донишҷӯён оиди асарҳои нави худ, дӯстии байни нависандагони ду кишвари бародар  маълумот доданд. Мулоқоти нависандагон бо донишҷӯён бо тарзи саволу ҷавоб гузашт. Донишҷӯён дар ин мулоқот хеле фаъол буданд, меҳмонон аз ин мулоқоти судманд изҳори қаноатмандӣ намуданд.

Меҳмонон ба маъмурияти факултет китобҳои тозанашри худро тӯҳфа намуданд.

 

    Раиси Љамъияти дўстии

«Тољикистон –  Ӯзбекистон»                                       Мубинӌон Қаюмов

31 Октябрь 2023

Бо баробари навиштани гузориш ба Шумо маълум менамоем, ки санаи 17-уми октябри соли 2023 дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон муъарифии китоби академик Кароматулло Олимов «Дар қаламрави фалсафа ва сиёсат», ки бо дастгири Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев ба чоп расид, багузор гардид.

К. Олимов дар каламрави фалсафа ва сиёсат Чорабини мазкурро директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ Назар Муъмин Абдуҷалол оғоз бахшида, барои ба чоп расидани китоби мазкур ба раёсати ҶДРФТ ва муаллифи китоб изҳори миннатдорӣ намуд.

Сипас, олимону кормандони институт баромад намуда фикру ақидаҳои худро баён намуданд.

Дар охир муаллифи китоб Кароматулло Олимов баромад намуда, барои ба чоп расонидани китоби мазкур ба Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев изҳори миннадорӣ намуданд.

Дар китоби академик К. Олимов мақолаҳои муаллиф, ки дар солҳои гуногун оид ба масъалаҳои фалсафа, илм, методология, андешаҳои фалсафӣ ва иҷтимоии шоирони мутафаккир, сиёсат, замон ва шахсият таълиф гардадаанд, ҷамъоварӣ шудаанд. Барои муҳаққиқони соҳаҳои фалсафа, сиёсатшиносӣ, адабиёт, фарҳанг ва тамоми дӯстдорони илму ҳикмат пешбинӣ гардидааст.


Муаллиф: Олимов Кароматулло. Дар қаламрави фалсафа ва сиёсат. – Душанбе, ҶДММ «Табъу нашр», 2023. – 320 с.

Муҳаррири масъул: Хуршед Зиёӣ

Муҳҳаррири техникӣ: Файзулло Тиллоев

 

 

       Кормандони Ҷамъияти дӯстӣ ва

 равобити фарҳангии Тоҷикистон

            бо кишварҳои хориҷӣ                                                                    И. Абдуллозода, Ф. Тиллоев

25 Октябрь 2023

         18.10.2023 ДМТ 1Нимаи дуюми рӯзи 18 октябри соли 2023 дар толори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ибтикори Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ, зерсохтори он – Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Россия», Ассотсиатсияи ҳамкориҳои байналмилалии Россия – РАМС, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти шиори «Халқҳоро дӯстӣ арванд кунад», – руссиаш: «Народы дружбою сильны» ҷамъомади ботантана доир гардид.

Чорабинӣ бо иштироки кормандони Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ, намояндаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони РАМС, Сафорати Федератсияи Россия ва чанде аз Сафоратҳои ИДМ дар Тоҷикистон, инчунин роҳбарон ва фаъолони анҷуманҳои дӯстӣ, намояндагони мақомоту сохторҳои гуногун, устодону донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия, Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов рӯи кор омад.

Чорабиниро ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода ифтитоҳ намуда, меҳмононро ба пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе хуш омадед гуфт. Қайд карда шуд, ки Тоҷикистон бо Россия муносибатҳои неки ҳасана ва шарикии боэътимод, ки таърихи тӯлонӣ дорад ва дар асоси бовариву эътимоди байниҳамдигарӣ тавсеа меёбад, ба ҳам пайваст месозад.18.10.2023 ДМТ 3

IMG-20231023-WA0004Баъдан, Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев суханронӣ намуданд, ки бо забони руссӣ замима мегардад:

«Уважаемые участники сегодняшнего торжества, уважаемые Послы и представители посольств, уважаемые гости – российские коллеги и соратники, добро пожаловать на мероприятие, посвящённое чествованию Дружбы!

Важным аспектом сотрудничества между странами, в том числе между Таджикистаном и Россией является народная дипломатия, которая способствует укреплению международных связей и доверия между странами.

Отношение между Россией и нынешним Таджикистаном имеют долгую историю, уходящую корнями в далёкие времена, начиная с советского периода эти узы укреплялись. При советском союзе дружба и братство народов достигли своей наивысшей точки. Отрадно, что в период обретения независимости нашими странами мы не утеряли главные наши ценности и эти узы служат ярким примером крепкой дружбы и тёплых отношений, всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Одним из важных инструментов, способствующих ещё большему укреплению всесторонних связей служат образующиеся новые общества. Сегодня будет подписано Соглашение о сотрудничестве между «Обществом дружбы с Таджикистан» созданное при Российской Ассоциации международного сотрудничества и нашим Обществом дружбы «Таджикистан – Россия». И этот шаг будет способствовать ещё большему углублению взаимопонимания, развития культурных и гуманитарных связей между двумя странами и нашими народами.

Уверен, этот союз двух обществ станет мощным инструментом для ещё большего укрепления дружеских связей гуманитарного и культурного сотрудничества. Его значение заключается в том, что он будет способствовать близкому контакту между отдельными гражданами и сообществами России и Таджикистана, создаст возможности для большей интеграции в сфере развития народной дипломатии и межкультурного диалога.

Сегодняшнее торжество проходит под лозунгом «Народы дружбою сильны» и сегодня мы в этом убедимся.

Всем желаю доброго здоровья, благополучия и процветания».

18.10.2023 ДМТ

Дар идомаи чорабинӣ Сафири Фавқуллода ва Мухтори Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Григориев Семён Вячеславович, Полозков Владимир Михайлович – котиби генералии Ассотсиатсияи ҳамкориҳои байналмилалии Россия – РАМС, Саттор Миа – раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстии «Россия – Тоҷикистон», соҳибкори рус, президенти ширкати «National Grop» («Гурӯҳи миллӣ»), Смирнова Светлана Константиновна – раиси Шӯрои Ассамблеяи халқҳои Россия, муовини аввали дабири кул, роҳбари Котиботи генералии Ассамблеяи халқҳои Авруосиё, раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Россия» Нағзибекова Меҳринисо, раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Эрон» академик Кароматулло Олимов, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Марям Исоева ва дигар меҳмонон суханронӣ намуданд.

18.10.2023 ДМТ 6Зерсохтори Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ – Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Россия» ва Анҷумани дӯстии Россия бо Тоҷикистон ва байни ташкилоти «Прогресс»-и Австрия Созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расид, ки дар таҳкими муносибатҳои байни давлатҳою халкҳо ва ривоҷи дипломатияи мардумӣ нақши бузург мебозад.

Дар охири чорабинӣ ансамбли «Наврӯз»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ансамбли «Славян»-и Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия ҳунарнамоӣ намуданд. 

25 Октябрь 2023

        vstrecha 17.10.23 217 октябри соли 2023 дар бинои Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии  Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ (минбаъд ҶДРФТ) мулоқоти Раиси Раёсати ҶДРФТ муҳтарам Хайруллоев Сайдулло бо Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Муҳаммад Саид Сарвар бо дархости ҷониби покистонӣ баргузор шуд.

Баъд аз дуруд ва таҳният, сӯҳбатро муҳтарам Сайдулло Хайруллоев оғоз карда, ҷаноби Сафирро бо таъин шудан ба ин вазифа табрик намуданд ва аъзоёни Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон»-ро, ки дар ин мулоқот ҳузур доштанд, муаррифӣ намуданд.

Дар мулоқот раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон» проессор Шодимуҳаммад Суфизода, аъзои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон» Баҳром Олимов, кормандони ҶДРФТ Иброҳим Абдуллозода, Файзулло Тиллоев, ҷонишини Сафири Покистон дар Тоҷикистон Имад Насим, тарҷумони Сафорат Манучеҳр Салимов иштирок намуданд.

Дар оғоз Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии  Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Хайруллоев Сайдулло қайд намуданд, ки ҳар як Сафир вобаста ба фаъолияти худ нақше дар муносибатҳои дуҷониба мегузорад ва изҳори орзу намуданд, ки Сафири навтаъини Покистон дар муносибатҳои Тоҷикистону Покистон нақши босазое хоҳад гузошт. Аз ҷониби худ Ҷамъияти дӯстӣ бо истифода аз дипломатияи мардумӣ барои боз ҳам қавитар гардонидани муносибатҳои фарҳангӣ, илмӣ ва сиёсии ду кишвар кӯшиш ба харҷ хоҳад дод.

vstrecha 17.10.23 1Сипас, Сайдулло Хайруллоев баъзе фактҳои таърихиро ёдовар шуда гуфтанд, ки Тоҷикистону Покистон аз бисёр ҷанбаҳо шабеҳи якдигар мебошанд, чунки дар Покистон низ бисёр тоҷикҳое, ки чорсад сол пеш ба Покистон муҳоҷират намуда буданд, дар таърих, фарҳанг, илм ва сиёсати кишвари Покистон нақши намоёне гузоштаанд. Вале, дар баъзе ҷиҳатҳо Покистон аз Тоҷикистон дар пеш меистад, хусусан, дар масъалаи демократия, илмҳои дақиқ ва ғайра. 

         Баъдан, Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Муҳаммад Саид Сарвар суханронӣ намуда, барои ин вохӯрии басо муҳим изҳори сипос намуда, қайд кард, ки ӯ баъд аз ба Тоҷикистон омаданаш, худашро дар ин кишвар ҳеҷ бегона ҳис накардааст ва гӯё дар ватани худ адои вазифа карда истода бошад. Чунки аз рӯи рафтор, урфу одатҳо ва бисёр ҷиҳатҳо мардумони ҳар ду кишвар бисёр монандӣ доранд.

Ҷаноби Сафир қайд намуд, ки рушди демократия дар Покистон басо таърихи қадима дорад ва баъд аз ба даст даровардани истиқлолият дар соли 1948, онро мардум ва ҳукумати Покистон доим кӯшиш мекунанд, ки боз ҳам инкишоф диҳанд. Вай қайд намуд, ки Тоҷикистон низ дар муддати хеле кӯтоҳи таърихӣ 30-сол дастовардҳои хеле бузургро ноил гаштааст. Ӯ ёдовар шуд, ки то ҳол   Эътимодномаашро ба Президенти кишвар насупорида бошад ҳам, лекин бо вуҷуди он ба фаъолияти дипоматӣ шурӯъ намудааст. Вай ваъда дод, ки баъд аз супоридани Эътимоднома ва расман ба фаъолияти сафирӣ шурӯъ карданаш, пеш аз ҳама аъзоёни Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистону Покистонро ба Сафорат даъват намуда, роҳҳои тақвияти дӯстии мардуми ду кишварро баррасӣ хоҳад намуд.

         vstrecha 17.10.23 3Баъд аз он, муҳтарам Сайдулло Хайруллоев аз баъзе хотироти худ аз даврони фаъолияташон ба ҳайси Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуда, бо баъзе аз ашхоси таърихии Покистон ба монанди шоир Файз Аҳмад, Беназир Бхутто, Парвиз Мушарраф ва дигарон шинос шуданашон ва сӯҳбатҳо гузарониданашон ёдовар шуданд.

         Сипас, сухан ба Раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон» профессор Шодимуҳаммад Суфизода дода шуд. Ш. Суфизода зарурати тақвияти дӯстии Тоҷикистону Покистонро қайд намуда, таъкид карданд, ки ба мо зарур аст, ки ҳамкориҳоро дар ҷодаи фарҳанг, илм, иқтисодиёт ва ғайра васеъ намоем. Аз ҷумла қайд карда шуд, ки авохири моҳи ноябр профессор Ш. Суфизода дар Конфронсе, ки дар Покистон бахшида ба аллома Иқбол гузаронида мешавад, иштирок намуда, маърӯзаи илмие низ хоҳанд намуд. Ба ғайр аз ин, 9 ноябр дар Факултаи забонҳои Аврупо ва Осиёи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ Конфронси илмӣ барпо карда мешавад.

         Дар анҷоми сӯҳбат Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ муҳтарам Сайдулло Хайруллоев ва Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Муҳаммад Саид Сарвар ба якдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ супориданд.

12 Июнь 2023

    25 майи соли 2023 бо ташаббуси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар якҷоягӣ бо Сафорати Федератсияи Россия ва Сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия чорабинӣ таҳти унвони «Форуми дӯстӣТоҷикистон – Хитой – Россия» баргузор гардид.

Дар Форуми дӯстӣ сафирон, намояндагони мақомоту сохторҳо, ректорони донишгоҳҳо, раисону намояндагони Ҷамъиятҳои дӯстии алоҳидаи дар доираи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї фаъолияткунанда, сарварони ширкатҳои бузурги дар Тоҷикистон амалкунанда, доираҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷавонони донишҷӯдастаҳои эҷодӣ ва ғайра ширкат доштанд.

Қабл аз оғози воқеии чорабинӣ меҳмонони фахрӣ бо ректори Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россиядоктори илмҳои иқтисодпрофессор Файзулло Машраб Қурбоналӣ мулоқот намуданд.

Инчунин, дар даромадгоҳи Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия намунаҳои маҷаллаи «Дӯстӣ» ва намоиши суратҳои кинооператор, фотохудожник Заур Дахте ба намоиш гузошта шуда буд.

Дар кори форум Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Цзи ШуминСафири Фавқулодда ва Мухтори Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Семен Вячеславович Григорев, Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Хайруллоев Сайдулломуовини раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ Шарипова МушаррафаКотиби генералии Ассотсиатсияи ҳамкориҳои байналмилалии Россия Полозков Владимир Михайлович ва корманди пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти байналмилалии МГМО Вазорати корҳои хориҷии Россия Михаил Алексеевич Конаровский суханронӣ намуданд.

Ҳадаф аз баргузории Форуми дӯстӣТоҷикистон – Хитой – Россия таҳкими ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишварҳоки дар рӯҳияи дӯстӣэҳтиром ба манфиатҳои тарафайн ва рушди ғояҳои бунёдии дипломатияи мардумӣ бунёд ёфтааст.

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Цзи Шумин қайд карданд: «Пешниҳоди баргузории Анҷумани дӯстии халқҳои ТоҷикистонХитой ва Россия ба рушди дарозмуддати муносибатҳои дӯстонаи ин давлатҳо нигаронида шудааст.

Ман мехоҳам ба Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљїинчунин ба Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия барои даъват миннатдории самимӣ баён кунамТоҷикистон як кишвари муҳим дар Роҳи бузурги Абрешим будадар замони худ дар робитаи Осиё ва Аврупотаҳкими байни Шарқу Ғарб ва густариши табодули байни тамаддунҳо нақши беназир бозидаастАз ин раванд як қатор кишварҳоаз ҷумла Хитой ва Россия баҳра бурданд».

Сафири Фавқулодда ва Мухтори Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Семен Вячеславович Григорев дар суханронии худ зикр намуданд: «Ба созмондиҳандагони форум барои имкони баргузории чорабинӣ изҳори сипос намудаба иштирокчиёни кори пурсамар таманно кард ва итминон дорамки хулосаҳо ва пешниҳодҳоеки дар рафти чорабинӣ баён мешаванд, дӯстии ҳақиқиро боз ҳам мустаҳкамтар хоҳанд кард.

Робитаҳои байни кишварҳои мо таърихи тӯлонӣ ва бой доранд ва садсолаҳо пеш меравандАз қадимулайём корвонҳо аз Шарқ ба Ғарб бо пайраҳаҳо рафта, тамаддунҳои моро ба ҳам мепайванданд, ба ояндаи сарнавишти умумии таърихӣ асос мегузоранд. Халқҳои мо ҳамеша бо майлу хоҳиши самимии маънавӣ нисбат ба ҳамдигар, ҳамфикрии ҳамдигар ва майлу хоҳиши дар сулҳу амонӣ ва ҳамсоягии нек зиндагӣ кардан фарқ мекарданд».

       Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Хайруллоев Сайдулло дар суханрониашон қайд намуданд, ки бо забони руссӣ замима мегардад:

«Уважаемые Послы Сергей Вячеславович – председатели обществ дружбы с отдельными странами, деятели науки, культуры, образования, представители государственных структур, студенты добро пожаловать на наш совместно организованный Форум.

В наше сложное время повысилась ответственность всех перед всеми, в том числе общественных организаций, работающих на международном уровне.

Итоги Государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года и состоявшихся переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным получили колоссальный резонанс во всём мире, особенно вдохновили народы СНГ, вызвали позитивные отклики и высокие оценки общественности дружественных с Россией стран.

Руководство, Президиум Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС) в свете данного события решили выйти в Посольство РФ в РТ с инициативой об организации в Душанбе торжественного мероприятия, посвященного дружбе, ещё большему сближению народов России, Китая и Таджикистана. Наше предложение было воспринято и одобрено Посольствами России и Китая, и как результат проходящий данный Форум. Это ещё раз доказывает, что возможности народной, общественной дипломатии шире официальной.

Помимо всего, этот шаг явится ярким примером воплощения целей и задач, принципов взаимодействия, обозначенных в Соглашении о сотрудничестве между Международным союзом общественных объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества» и Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами, подписанном в городе Душанбе 23 ноября 2022 года. Это послужит и реализации пунктов Соглашений, подписанных в 2019 году между ТОДКС и Китайским Народным Обществом дружбы с заграницей, ТОДКС и Китайским Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.

На наш взгляд, неоценимое значение данному Форуму придали выступления Послов России и Китая – двух главных стратегических партнёров Таджикистана. Далее выступление гостей – Российская ассоциация международного сотрудничества, поздравления от наших партнёрских организаций – Китайского Народного Общества дружбы с заграницей и Китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству вызовут большой интерес присутствующих, и все узнают какие большие дела совершают общественные организации наших трёх стран, докажут нашу солидарность и общность целей.

Проведение данного форума будет иметь важное общественно-политическое значение, станет заметным событием в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, внесёт вклад в дело укрепления дружбы и взаимопонимания между народами наших стран, повышения роли народной дипломатии.

Желаю удачи и процветания всем нашим зарубежным друзьям и участникам Форума».

Сипас, муовини раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ Шарипова МушаррафаКотиби генералии Ассотсиатсияи ҳамкориҳои байналмилалии Россия Полозков Владимир Михайлович, корманди пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти байналмилалии МГМО Вазорати корҳои хориҷии Россия Михаил Алексеевич суханронӣ намуданд. Инчунин, табрикоти видеоӣ аз ҷониби муовини раиси Ҷамъияти халқии Хитой оид ба дӯстӣ бо кишварҳои хориҷӣ Ян Дуна ва табрикоти Котиби генералии Кумитаи Хитой оид ба ҳамсоягӣдӯстӣ ва ҳамкории СҲШ Чжэн Вэй қироат карда шуд.

Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Хайруллоев Сайдулло ба ректори Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия доктори илмҳои иқтисодпрофессор Файзулло Машраб ва ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доктори илмҳои иқтисодӣпрофессор Хушвахтзода Қобилҷон барои ҳамкории зич бо Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљїбарои саҳм дар рушди робитаҳои таълимӣфарҳангӣгуманитарӣ ва дӯстонабарои пешбурди тарбияи ахлоқӣ ва эстетикии насли ҷавони кишварбарои пешбурди ғояҳои дипломатияи мардумӣ бо Ифтихорнома сарфароз гардонида шуд.

Баъдан, қисмати тантанавии форум оғоз гардид. Ансамблҳои ҳунарии маркази фарҳангию маърифатии Конфутсии дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва коллективҳои маркази фарҳангии Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия намоишҳои консертии худро намоиш доданд.

 

Кормандони

Љамъияти дўстї ва равобити

фарњангии Тољикистон

бо кишварњои хориљї                                                 Ф. Тиллоев, Д. Шайимов